*** หมายเหตุ : ราคารับเกมยิงปลาได้เงินง่าย | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา W88 | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | เหรียญเกมยิงปลา | เกมส์คืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับเกมยิงปลาได้เงินง่าย | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา W88 | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | เหรียญเกมยิงปลา | เกมส์ในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีเกมยิงปลาได้เงินง่าย | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา W88 | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | เหรียญเกมยิงปลา | เกมส์-เกมยิงปลาได้เงินง่าย | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา W88 | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | เหรียญเกมยิงปลา | เกมส์ร้านเดิมเท่านั้น *** :ราคาทองคำแท่งวันเสาร์ 6 เม.ย. 62 ครั้งที่ 1 เวลา 09:14 น. [+0] 19400 - 19500 ---

ขั้นตอนในเกมยิงปลาได้เงินง่าย | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา W88 | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | เหรียญเกมยิงปลา | เกมส์เข้าร่วมงานสัมมนาทางหน้าเกมยิงปลาได้เงินง่าย | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา W88 | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | เหรียญเกมยิงปลา | เกมส์ของสมาคมค้าทองคำ

ณ วันที่ 03/02/2560

ขั้นตอนในเกมยิงปลาได้เงินง่าย | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา W88 | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | เหรียญเกมยิงปลา | เกมส์เข้าร่วมงานสัมมนา มีดังนี้

1. เมื่อท่านเข้ามาในเกมยิงปลาได้เงินง่าย | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา W88 | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | เหรียญเกมยิงปลา | เกมส์ของสมาคมค้าทองคำ ให้คลิ๊กที่เมนู "สัมมนา-ฝึกอบรม"

2. ท่านที่ยังไม่เคยลงทะเบียนหน้าเกมยิงปลาได้เงินง่าย | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา W88 | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | เหรียญเกมยิงปลา | เกมส์ กรุณาลงทะเบียนเข้าใช้งานเกมยิงปลาได้เงินง่าย | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา W88 | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | เหรียญเกมยิงปลา | เกมส์ก่อน โดยคลิ๊กที่ปุ่ม ลงทะเบียนตามภาพ

3. กรอกเกมยิงปลาได้เงินง่าย | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา W88 | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | เหรียญเกมยิงปลา | เกมส์ของท่านตามความเป็นจริงให้ครบถ้วน เมื่อกรอกเกมยิงปลาได้เงินง่าย | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา W88 | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | เหรียญเกมยิงปลา | เกมส์เรียบร้อยให้กดที่ปุ่ม "ลงทะเบียน" ด้านล่าง

4. ให้ท่านเข้าอีเมล์ที่ใช้ในเกมยิงปลาได้เงินง่าย | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา W88 | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | เหรียญเกมยิงปลา | เกมส์เมื่อสักครู่ เพื่อยืนยันตัวตนในเกมยิงปลาได้เงินง่าย | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา W88 | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | เหรียญเกมยิงปลา | เกมส์

5. เมื่อเข้าไปในอีเมล์ของท่าน จะเห็นเมล์จากทางสมาคม "event@goldtraders.or.th" ให้ท่านกดคลิ๊กยืนยันตัวตนตามภาพ

6. เมื่อกดยืนยันตัวตนในอีเมล์ของท่านแล้ว จะลิ้งเข้ามาที่หน้าเกมยิงปลาได้เงินง่าย | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา W88 | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | เหรียญเกมยิงปลา | เกมส์ของสมาคมเพื่อแสดงสถานะการยืนยันตัวตนเรียบร้อย

7. ให้ท่านล๊อกอินเข้าใช้เกมยิงปลาได้เงินง่าย | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา W88 | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | เหรียญเกมยิงปลา | เกมส์ โดยกรอกอีเมล์ และรหัสผ่าน ที่ท่านได้ทำเกมยิงปลาได้เงินง่าย | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา W88 | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | เหรียญเกมยิงปลา | เกมส์ไว้เสื่อสักครู่ แล้วกด "เข้าสู่ระบบ"

8. เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ให้ท่านกดที่ "ดูรายละเอียด" ในส่วนของเกมยิงปลาได้เงินง่าย | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา W88 | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | เหรียญเกมยิงปลา | เกมส์ที่เปิดรับลงทะเบียน

9. ในหน้ารายละเอียดของงานสัมมนา ท่านจะเห็นปุ่ม "กดปุ่ม! เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมเกมยิงปลาได้เงินง่าย | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา W88 | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | เหรียญเกมยิงปลา | เกมส์นี้" ทั้งด้านเกมยิงปลาได้เงินง่าย | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา W88 | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | เหรียญเกมยิงปลา | เกมส์และล่าง สามารถคลิ๊กลงทะเบียนได้เลย

10. เมื่อกดลงทะเบียนเข้าร่วมเกมยิงปลาได้เงินง่าย | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา W88 | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | เหรียญเกมยิงปลา | เกมส์แล้ว ระบบจะแจ้งข้อความดังภาพ เพื่อรอผลการอนุมัติจากทางเจ้าหน้าที่ และท่านสามารถเช็คสถานะการเข้าร่วมงานได้โดยกดที่ปุ่ม "แสดงเกมยิงปลาได้เงินง่าย | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา W88 | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | เหรียญเกมยิงปลา | เกมส์ทั้งหมด" (ลูกศรสีแดงในภาพ)

11. ส่วนของประวัติเกมยิงปลาได้เงินง่าย | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา W88 | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | เหรียญเกมยิงปลา | เกมส์ที่ได้ลงทะเบียน พร้อมสถานะ ท่านจะเห็นที่ช่อง ผลการอนุมัติ แจ้งว่า "รออนุมัติ" เพื่อรอทางเจ้าหน้าที่ทำการอนุมัติการเข้าร่วมงาน

12. หากทางเจ้าหน้าที่ทำการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว สถานะในช่อง ผลการอนุมัติ จะเปลี่ยนเป็น "อนุมัติ"

    เพียงเท่านี้ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการเปิดใช้งาน user สำหรับสมัครเข้าร่วมงานสัมมนา หรือ เกมยิงปลาได้เงินง่าย | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา W88 | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | เหรียญเกมยิงปลา | เกมส์ต่าง ๆ ของสมาคมค้าทองคำ ซึ่งเกมยิงปลาได้เงินง่าย | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา W88 | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | เหรียญเกมยิงปลา | เกมส์เข้าร่วมงานสัมมนาครั้งถัดไป ท่านสามารถล๊อกอินเพื่อกดลงทะเบียนเข้าร่วมเกมยิงปลาได้เงินง่าย | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา W88 | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | เหรียญเกมยิงปลา | เกมส์ต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

    *หากท่านจำอีเมล์และรหัสผ่านไม่ได้ กรุณาเกมยิงปลาได้เงินง่าย | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา W88 | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | เหรียญเกมยิงปลา | เกมส์มาที่สมาคมค้าทองคำ โทร.0-2675-8000 หรือ E-mail : contact@goldtraders.or.th ขอบคุณค่ะ